Anasayfa
Hakkımızda
   Başkan
   Amacımız
   Kurullar
Röportajlar
   Röportajlar
   70 Yaş ve Üstü Röportajlar
Makaleler
Raporlar
Faaliyetlerimiz
Basın Açıklamaları
Basında Bilka
Köşe Yazıları
Fotoğraf Galerisi
İndirimli Kuruluşlar
Slaytlar
Linkler
İletişim


Başlangıç Sayfası Yap Başlangıç Sayfası Yap
Favorilere Ekle Sık Kullanılanlara Ekle
Özel Arama
DUYURULAR

Metin Hasırcı BİLKA'yı Ziyaret Etti

Her zaman kıymetli değerlendirmeleri ile bizi motive eden Sayın Hasırcı "Sayın Reisemiz Alev Sezen hanımefendinin riyasetindeki BİLKA derneğinin...

Devamı için tıklayın
Kuruluş Yıldönümümüzü Kutladık

Kuruluş yıldönümümüz münasebeti ile her yıl Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz BİLKA’nın geleneksel pilav günü Eyüp Sultan Konağı Restaurant’ta yapıldı.

Devamı için tıklayın
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın İstişare Toplantısına Katıldık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın  4320 s.lı Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair kanun taslağına ilişkin Ankara'da sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldık.
Devamı için tıklayın
İSTESOB'un Davetine İcabet Ettik

İSTESOB (İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği) bünyesinde kurulan kadın kurulunun kadın ile ilgili çalışmalar yapan STK'lar ile bir araya gelmek için düzenlemiş olduğu toplantıya BİLKA'da davet edildi.

Devamı için tıklayın
Sokakta Çalışan Çocuklarımız

Sokakta çalışan çocuklar toplumumuzun kanayan bir yarası. Hayatlarının en güzel çağında omuzlarına ağır bir yük bindirilen küçücük çocuklarımızın mahzun kalplerinin sesine BİLKA olarak bigâne kalamazdık.

Devamı için tıklayın
Ziyaretçilerimiz BİLKA'da

Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği yöneticileri ile Gazeteci Ömer Faruk Ketenci ve Başhemşire Ferika Özer merkezimizi ziyaret etti.

Devamı için tıklayın
Genel Kurulumuzu Yaptık

BİLKA Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kadıköy Aden Otel’de kahvaltı ile başlayan genel kurulumuzda üyelerimiz ile bir araya geldik.

Devamı için tıklayın
Kadıköy Belediyesi BİLKA'yı Ziyaret Etti

Kadıköy Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ortak yürütülebilecek projeler hakkında istişarelerde bulunmak üzere BİLKA'yı ziyaret etti.

Devamı için tıklayın
Sanatçı Betül Arım BİLKA'yı Ziyaret Etti

Ünlü sanaçtı Betül Arım BİLKA'yı ziyaret ederek desteklerini dile getirdi.

Devamı için tıklayın

««  «   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] »   »»  


Röportajlar
Şahin ÖZER

Şahin Özer, 1957 Malatya doğumlu. Türk Müziğine önemli sanatçılar kazandıran yapımcı. İlkokuldan sonra okulu bıraktı ancak; daha sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. 1965 yılında Laleli Camisi'nin altında plak satışı ve prodüktörlük yapan babasının yanında çalışmaya başladı.
Prof. Dr. Nevzat KOR

Prof. Dr. Nevzat Kor, 1933 Aydın doğumlu, ilkokulu Aydın’da okuduktan sonra İzmir’e taşındı. 1957 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü bitirdi ve aynı üniversitede asistan daha sonra doçent olarak öğretim üyeliği yaptı. 
Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Bu araştırmanın amacı, okula zorunlu başlama yaşının 72.aydan 60.aya indirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmesi ve ilk 4 yıldan sonra mesleki yönlendirme yapılabilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirdiğini belirlemektir.
Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik
Trafik düzeni bir medeniyetin dışarıdan görünüşüdür/aynasıdır. Bir ülkede veya bölgede insanın ne kadar saygıya değer olduğunu trafiğin işleyişiyle ölçmek mümkündür. 
Tıbbi Uygulama Hatası ve Komplikasyon Ayrımı
Sağlık toplumsal bir hak olmakla birlikte sadece sağlık çalışanları tarafından korunması gereken bir durum olarak değerlendirilmemelidir. 
Öğrenilmiş Doğum Korkuları
Korku, gelecekte olabileceğinden kaygı duyduğumuz olaylardır. Peki, hiç tecrübe etmediğimiz bir süreçle ilgili nasıl oluyor da korkuya kapılıyoruz.
Ortaçağ İslam Teolojisinde Kadın İmgesi
Genelde semavî dinlerin, özelde ise İslam dininin temel amacı, insana yüce Tanrının kutsal buyruklarını ulaştırmayı ve benimsetmeyi sağlamaktır. Bu ise onların, ırk, cins, renk, dil ve kültür farklılıklarına bakmaz
Aşkınlıktan Yüceliğe Tüketim
Postmodernizm çağında açığa çıktığı gibi modern ekonominin “ihtiyaç, üretim, tüketim" gibi bütün kavramları temelden maluldür. Bu illetin arkasında ise dayandığı dünyagörüşüne ilişkin meta-ekonomik bir büyük değişim yatmaktadır.
Bilmek Mi, Kendini Beğenmek Mi?
Bilme, bilgi edinme ihtiyacı, bir dürtü olarak insan doğasının derinlerinde yatar. Bu dürtünün ne denli güçlü olduğunu tinsel(manevî) tarihin her sayfası, özellikle onun bu güne değin oluşturulup dikilen gururlu binası açıkça gözler önüne serer.
Geleneğin Karikatürleşmesi: Bitkilerin Suyunu Çıkarmak*
Modernliğin yarattığı eski toprak özlemi (nostalji) bitkilere ve bitkisel tedavilere ilgiyi arttırdı. Tabiata dönmek istiyoruz ama yaya değil; modern tıbbi yöntemlerden ve ilaçlardan deva bulamadığımızda bitkilere sığınıyoruz.
Çevrenin Korunmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Önemi*
Çevre kavramı hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen kapsamı, boyutları ve çok ve büyük sorunları ile son derece önemli bir kavramdır.
 
Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış
Nesep olgusu tarih boyunca insanların ve hukukun çok büyük ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunmuştur. Nesep ve aile kavramları aynı bütünün değişik yüzleridir. Biri diğerinden ayrı düşünülemez.
Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hâkim Ve Savcılığın Düzenlenmesi
Osmanlı İmparatorluğunda yargılama işleri kadı ismi verilen hâkimlerce görülürdü. Kadı, peygamber namına suçluyu cezalandıran ve suçsuzu ayırıp İslam hukukuyla hükmeden hâkim demektir. Bir manası da hüküm ve hâkim olup, esasen kat ve ayırma manalarına da gelir. Kadılar hem idari hem de yargı yetkilerine sahiptiler.
Çalışma Süreleri
1475 sayılı eski İş Yasasında “İş süresi”, 4857 sayılı yeni İş Yasasında “Çalışma süresi” olarak deyimlendirilen çalışma sürelerine ilişkin esaslara yer verilmiş, bunların uygulanma şekillerinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( ÇSGB ) tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikte düzenleneceği öngörülmüştür ( 4857 sayılı İşK. m.63 ).
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Türk Hukuku'nun Yaklaşımı
Sosyal bir kurum olan aile , medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısından, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklardan oluşan bütündür. Başlangıçta -teşkilatlanma ve korunma ihtiyaçları sebebiyle- çok geniş bir topluluğu ifade eden aile tarihi süreç içerisinde iktisadi ve sosyal gelişmeye de sıkı bir şekilde bağlı olarak -toplumların siyasi mahiyetlerindeki değişiklik, fertleri koruma fonksiyonunu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Yansıması
Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığı ile çok yakından ilgili olan aile hukuku, bütün dünyada ve Türkiye'de giderek eşler arası eşitliğin daha ağırlıklı olarak kabul edildiği bir hukuki yapılanma ve ilkesel değerlere yönelmiş bulunmaktadır.


Bilka - Bilge Kadın Araştırma Merkezi © 2008

Hazırlayan: Yıldırım Erdemli